Language switch

spatie

Music & Words | Camaxe

Standaard artiest

De groep Camaxe (spreek uit Ka'masjee) ontstaat wanneer twee muzikanten elkaar ontmoeten: Miguel Allo en Marc De Martelaer.Samen besluiten ze een groep op te richten met als uitgangspunt detraditionele muziek van Galicië, een autonome regio in het noordwestenvan Spanje.

Miguel kent die traditie door en door. Op heeljonge leeftijd al begint hij gaita (Galicische doedelzak) te spelen,hèt instrument bij uitstek van de streek waar hij vandaan komt. Heelsnel begint hij ook zijn eigen melodieën te componeren. Op die maniercreëert hij de soundtrack voor de beelden die hij meebrengt uit zijnGalicië.

De eerste cd “Imaxes” komt uit in 2005. Het is eenplaat die tegelijkertijd melancholisch en uitbundig te noemen is. Marc'sarrangementen spreken een publiek aan dat openstaat voor de heel eigenklank van de groep. De cd wordt warm onthaald, zowel in degespecialiseerde pers als op de podia van diverse festivals in deBenelux, Frankijk en Spanje.

Tussen 2005 en 2008 blijft de eigenheid van de groep groeien en Baptiste Argouarc’h, Filip Lambrechts en Gauthier Lisein worden nieuwe sleutelfiguren in de bezetting.

Deze belangrijke evolutie vormt de basis van de tweede cd “Airexa”.Daar waar voor het eerste album de voorbereiding en de arrangementenvan de nummers steeds volledig in handen waren van Miguel en Marc neemtnu de groep als geheel dit proces meer en meer op zich. Op die manierwordt de muziek verrijkt met de persoonlijkheid en de invloeden vanelke muzikant. Op de cd neemt elk groepslid nu ook een arrangementvolledig voor zijn rekening en één compositie is volledig van de handvan Baptiste (“El Gavotta”).

Net zoals op “Imaxes” is er op “Airexa”nog steeds een belangrijke plaats weggelegd voor de gaita, maar nieuweinvloeden bieden zich overduidelijk aan en markeren een nieuwe periode,een van grotere volwassenheid. De liedteksten behandelen diverse socialethema’s en vele nummers lonken uitnodigend naar verschillende muzikaleculturen.

Toch getuigt het universum van “Airexa” nog steedsvolop van de Galicische landschappen en cultuur. Het is overigens inGalicië dat de groep de cd heeft opgenomen, meer bepaald op het kleineeiland “A Illa de Arousa”. Tijdens dat verblijf mochten de muzikantenkennismaken met de kenmerkende zeebries (“airexa”) die over het strandvan Camaxe waait. Het eiland vormt het poëtische enmeditatieve decor dat de groep helpt afstand te nemen van de dingen diehen bezighouden in een poging deze beter te begrijpen zonder teoordelen.

De geest van ontmoeting en uitwisseling die de groep kenmerkt heefter ook voor gezorgd dat beroep werd gedaan op heel wat gastmuzikanten,zowel uit België als uit het buitenland: Julien De Borman, Montse Ogando, Patrick De Schuyter, Rémi Decker, Sonia Lebedynski, Sonia Reborido en Tuur Florizoone.

Camaxe, de muziek van Galicië met echo’s uit de hele wereld. Spits je oren !

spatie spatie spatie artiest